Kotihoito

Kotihoito sisältää kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Jyväskylän alueella yksityisesti, palvelusetelillä tuotettuna ja Jyväskylän kaupungin ostopalveluna. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotihoito perustuu voimavaralähtöiseen, asiakkaan tarpeista ja toiveista rakentuvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintakulttuuriimme kuuluu asiakkaan kunnioittamisen ja laadukkaan hoidon lisäksi hyvän työilmapiiriin vaaliminen.

Kotipalvelun työntekijät huolehtivat asiakkaan arjen sujumisesta asiakkaan omassa kodissa. Avustamme päivittäisissä toimissa:

 • Ruokailu
 • Puhtaus
 • Kodinhoito
 • Terveydentilan seuranta
 • Lääkehoito
 • Asiointiapu

Kotisairaanhoitajat huolehtivat asiakkaan kokonaisvaltaisesta terveydentilan seurannasta. Kotisairaanhoitoon kuuluu mm:

 • Hoidon tarpeen arviointi
 • Lääkehoidon seuranta ja reseptien uusiminen
 • Laboratorionäytteiden ottaminen
 • Rokotusten antaminen
 • Haavahoidot
 • Yhteydenpito hoitavaan lääkäriin
 • Etuisuuksien hakeminen

Kotihoidon yhteyshenkilö

Kotihoidon tilaukset


Palvelupäällikkö
Susanna Ojala
Telkäntie 2

40400 Jyväskylä

040 753 4993

Jyväskylän keskustan alueen kotihoito
Vapaudenkatu 43 B

40100 Jyväskylä
Puh. 040 588 8212

Hoitajat 7-21.00: 040 580 1598

Sairaanhoitajat. Soittoaika ma-pe 12-14.00

Jyväskylän keskusta/Yläkaupunki: 040 5881401 ja 040 5801462

Jyväskylän keskusta/Alakaupunki: 040 5885932

Jyväskylän seudun kotihoito
Jyväskylän seutu (Esim Keljo, Keltinmäki, Vaajakoski, Halssila, Huhtasuo, Kortepohja, Palokka)
Telkäntie 2, 40400 Jyväskylä
Puh. 040 588 8212

Hoitajat 7-22.00: 040 588 1639

Sairaanhoitaja. Soittoaika ma-pe klo 12-14.00

Keljo-Keltinmäki alue 040 5881653

Jyväskylän seutu palveluseteliasiakkaat 040 5888164

Hinnat ja maksut

Palvelut voi maksaa joko itse tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jolloin maksut ovat arvonlisäverottomia.

Yksityisen kotihoidon hinnasto

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Kotona tai palveluasunnossa teetetyn yksityisen kodinhoitotyön tai hoivatyön kustannuksista saa kotitalousvähennyksen.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä:

Lue lisää kotitalousvähennyksestä