Kotipalvelu

Telkänhoivan kotihoito on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Telkänhoiva Oy:n perustaja on Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö. Kotihoito sisältää kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Jyväskylän alueella yksityisesti, palvelusetelillä tuotettuna ja Jyväskylän kaupungin ostopalveluna. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotihoito perustuu voimavaralähtöiseen, asiakkaan tarpeista ja toiveista rakentuvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintakulttuuriimme kuuluu asiakkaan kunnioittamisen ja laadukkaan hoidon lisäksi hyvän työilmapiiriin vaaliminen.

Kotipalvelun työntekijät huolehtivat asiakkaan arjen sujumisesta asiakkaan omassa kodissa. Avustamme päivittäisissä toimissa kuten:

 • Ruokailu
 • Puhtaus
 • Kodinhoito
 • Terveydentilan seuranta
 • Lääkehoito
 • Asiointiapu

Tavoitteena on edistää kuntoutumista ja hyvää elämänlaatua.

Kotisairaanhoitajat huolehtivat asiakkaan kokonaisvaltaisesta terveydentilan seurannasta. Kotisairaanhoitoon kuuluu:

 • Kotisairaanhoitoon kuuluu:
 • Hoidon tarpeen arviointi
 • Lääkehoidon seuranta ja reseptien uusiminen
 • Laboratorionäytteiden ottaminen
 • Rokotusten antaminen
 • Haavahoidot
 • Yhteydenpito hoitavaan lääkäriin
 • Etuisuuksien hakeminen

Hinnat

Kotihoidon tarkempi hinnasto. Palvelut voi maksaa joko itse tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Tällöin palvelut ovat arvonlisättömiä.

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Kotona tai palveluasunnossa teetetyn kotipalvelu/hoivatyön kustannuksista saa kotitalousvähennyksen. Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoito Jyväshoiva

Jyväskylän keskustan alueella
Vapaudenkatu 43 B, 40100 Jyväskylä
Maria Marjeta 040 580 1497
maria.marjeta@telkanhoiva.fi

Kotihoito Keljo-Keltinmäki

Jyväskylän kaupungin alueella
Pajatie 8, 40630 Jyväskylä
Riikka Eskelinen 040 588 8598
riikka.eskelinen@telkanhoiva.fi

Kotihoidon tilaukset

Palvelupäällikkö
Arja Laine
Vapaudenkatu 43 B, 40100 Jyväskylä
040 195 9888
arja.laine@telkanhoiva.fi