Palveluasuminen ja palvelutalot

Tervetuloa meille asumaan

  • yksityisenä henkilönä
  • palveluseteliasiakkaana
  • kuntien maksusitoumuksella tulevana asiakkaana

Palvelutalomme tunnetaan korkeatasoisista ja asiakkaat huomioivista vanhustenhuollon palveluista, lämpimästä ilmapiiristä sekä virikkeellisestä hoitoympäristöstä. Toiminta perustuu osaavaan ja ystävälliseen henkilöstöön, jonka työhyvinvoinnista huolehditaan. Tämä takaa asiakaslähtöisen, yksilöllisen ja tarkoituksenmukaisen palvelun.

Ympärivuorokautinen asuminen

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa ikääntyneille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa kotihoidon turvin. Ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla 24 h/vrk. Jokaisella asukkaalla on oma asunto/huone ja kylpyhuone. Lisäksi on yhteisiä tiloja, jossa ruokaillaan, harrastetaan ja vietetään aikaa yhdessä. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä oleville asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmat. Jokaisella asukkaalla on myös nimetty omahoitaja.

Telkänpesän asunnot ovat suunniteltu esteettömiksi ja ikääntyneiden tarpeita ajatellen. Asunnot voi kalustaa omilla huonekaluilla. Asumis- ja hoitotukea voi hakea KELA:lta.

Telkänpesässä on tarjolla monipuolista päivätoimintaa. Kuntosali ja uima-allas ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. Konsertit, toimintaryhmät, hengelliset tilaisuudet ja muut tapahtumat ovat kaikille avoimia. Omaiset ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Lyhytaikainen asuminen

Tarjoamme lyhytaikaista asumista kotona asuville ikäihmisille omahoitajan loman ajaksi, sairaalasta kotiutumisen yhteyteen tai putkiremontin ajaksi. Lyhytaikainen asuminen on määräajaksi sovittua hoiva-asumista. Jakso voi olla kertaluonteinen tai säännöllinen toistuva hoitojakso, joka kestää muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Lyhytaikaista hoitoa saa monenlaisilla palveluilla. Hoito voi olla kevyempää putkiremontin ajaksi tarkoitettua väliaikaisasumista tai vaativampaa ympärivuorokautista hoitoa. Kysy lisää: Mirja Ikonen puh. 040 7449787

Senioriasuminen

Senioriasunnoissa voi asua itsenäisesti, mutta turvallisesti. Jokaisessa asunnossa on turvapuhelin ja ateria- ja hoivapalveluja voi ostaa läheltä. Senioriasunnot ovat palvelutalojen sisällä olevia yksiöitä tai kaksioita.

Palveluasumiseen hakeminen

Asumiseen haetaan ARA- asuntohakemuksella, johon on liitettävä verotodistus, todistus eläkkeen määrästä, tiedot talletusten määrästä sekä todistus terveydentilasta. Lomakkeelle kuvataan myös tämän hetkinen asumis- ja terveystilanne sekä kuvataan hoidon tarve.

Asuntohakemus

Hakemus lähetetään Telkänpesään osoitteella: Asuntohakemus/Mirja Ikonen, Telkänpesän palvelutalo, Telkäntie 2, 40400 Jyväskylä.

Yhteystiedot

Telkäntie 2, 40400 Jyväskylä
014-273 150 (24 h/vrk)
Asuntoasiat Pauliina Takala 044-2882128

3

Palvelutaloa

160

Asukasta

140

Palveluasuntoa