Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys perustettiin Jyväskylän seudun sotainvalidien aloitteesta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Säätiö ylläpitää vanhusten palvelutaloja ja tuottaa monenlaisia hoivapalveluja.

Säätiön toiminnan periaatteena on veteraanien perintö ”Veljeä ei jätetä”.

Palvelu- ja senioriasumisen visio

Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiön ylläpitämät Telkänpesän ja Telkänsiiven palvelu/senioritalot tunnetaan korkeatasoisista ja asiakkaat huomioivista vanhustenhuollon palveluistaan, lämpimästä ilmapiiristä sekä turvallisesta ja virikkeellisestä asuinympäristöstä. Palveluasumisen yksikkömme ovat Jyväskylän seudun vanhusten keskuudessa halutuimpia ja mukavimpia paikkoja asua ja viettää vanhuutensa vuosia.

Kotihoidon visio

Telkänhoivan kotihoito tunnetaan ystävällisestä ja palvelumyönteisestä kotihoitotyöstä. Koti on ihmiselle paras paikka ikääntyä. Telkänhoivan kotihoidon työntekijät tekevät parhaansa, että asiakas pärjää kotona mahdollisimman pitkään.

Telkänhoiva Oy

Asuntosäätiö on perustanut vuonna 2009 hoivapalvelujen tuottamista varten erillisen osakeyhtiön, Telkänhoiva Oy:n. Telkänhoiva Oy järjestää Telkänpesän asumispalvelut sekä kotihoitopalvelut Jyväskylän seudulla.

As Oy Jyväskylän Telkäntie 2

Asunto-osakeyhtiö huolehtii kiinteistöjen isännöinnistä ja hallinnoinnista. Asuntosäätiö omistaa asunto-osakeyhtiön osakekannan.

Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö omistaa 25 % yhtiön osakekannasta. Yhtiön toimialana on rakennuttamisen, isännöinnin ja taloushallinnon palvelujen tuottaminen ja myynti sekä asuin- ja toimitilojen omistus. Kohderyhminä ovat erityispalveluja tarvitsevat asukkaat.

Säätiön hallitus

Hallinto ja henkilöstö Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön hallitus:
Hannu Koskinen, pj
Erkki Fredrikson, varapj
Kyösti Tomperi
Kalevi Kaistinen
Jaakko Rinne
Timo Hyttinen
Mauno Vanhala

Pauliina Takala, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön johtaja

Telkänhoiva Oy:n hallitus:
Hannu Koskinen, pj
Erkki Fredrikson, varapj
Jaakko Rinne, jäsen
Pauliina Takala, Telkänhoiva Oy:n toimitusjohtaja

1993

Säätiö rekisteröity

100

Työntekijää

140

Palveluasuntoa

170

Asukasta